10. Srpski festival svetske muzike

10. Srpski festival svetske muzike – 19-23. april 2018. godine – Gornji Milanovac.